torsdag 14. november 2019
BIL og KIF på poengjakt i vest