• Illustrasjon/kart: Kimek AS

Kimek, som er Øst-Finnmarks største privateide bedrift, ligger som alle vet, midt i sentrum av Kirkenes. Her har vi vært siden i 1986, det vil si i 33 år nå. 

Verftets plassering er ikke ideell, men det er nå der vi ligger per i dag. Det som dessverre ikke fungerer like godt, er samspillet med Sør-Varanger kommune og dagens politiske ledelse (Ap), samt Sp. Her blir vi kontinuerlig presset på rammebetingelsene som vi er så avhengige av.

Vi mister deler av vår egen tomt og parkeringsarealer, adgang til lager og verftet for øvrig.

I administrasjonens forslag til ny sentrumsplan presterer de å foreslå å regulere cirka 75 prosent av Kimek sin tomt til fremtidig sentrum. Dette foreslås av SVK, uten i det hele tatt å legge til rette for at vi skal kunne etablere oss på et annet sted.

I 2017 gjorde medlemsmøtet i Sør-Varanger Arbeiderparti et vedtak om at E6-traseen skulle være uforandret etter at rådmannen hadde lagt fram et forslag på å flytte E6 bak Kirkenes Senter. Dette vedtaket ble så fulgt opp i kommunestyret i sak 63/17. 

Men i nåværende forslag til sentrumsplan fremlagt av rådmannen, så er forslaget klin likt det hun la fram i 2017. Men setninga om at E6 skal være uforandret, er fjernet.

Betyr ikke Arbeiderpartiets vedtak i medlemsmøtene noe for ordføreren og hans partikollegaer?

Er det slik at bare rådmannen legger fram sine forslag mange nok ganger, så blir de vedtatt?

Da ordføreren ble spurt av undertegnede under ordførerutspørringen på samfunnshuset om Kimek sine pressa rammebetingelser, så svarte ordføreren at dette ordner han til høsten! Men dette kunne jo ordføreren ha ordnet i de fire årene han har sittet der.

Kimek som verft har som sagt eksistert i 33 år. Storutbyggingen som sto ferdig i 1995, løftet verftet opp i førstedivisjon med hensyn til fasiliteter og utstyr. Dette med uvurderlig hjelp fra Aps Grete Knudsen, Kimeks direktør Kåre Storvik, Kværner og Innovasjon Norge. 

Uten dem så ville det ikke ha vært noe verft i Kirkenes i dag. Men 25 år er gått siden verftets nødvendige kapasiteter ble besluttet, og det medfører at vi i dag må takke nei til enkelte fartøy, da de er for dype eller for tunge til at vi kan dokke dem på Kimek.

Dette er noe som vil forsterke seg i årene fremover. Med dagens politiske situasjon, og press på Kimeks rammebetingelser ser vi det som umulig å investere på dagens område, med mindre vi får politikere som står opp og garanterer oss forutsigbarhet.

I 2011 tok vi opp Pulkneset som en ny mulig plassering, i lag med CCB og Kirkenes Base.

Men her har vi blitt effektivt stoppet av SVKs «dyktige» administrasjon og det politiske flertall.

Med dagens politiske ledelse, som lar administrasjonen herje fritt, så er det helt uforsvarlig for oss å investere noen steder.

Høybukta vest, som ble foreslått av Staten (for politisk ledelse hadde ingen forslag til hvor en ny stamnett-terminal skulle ligge) satte en effektiv stopper for Pulkneset. Dette fordi en utbygging på begge steder ville bli en for stor belastning både for Forsvaret og for Reindrifta.

Derfor sa Kirkenes Maritime Park, bestående av Kimek, CCB og Kirkenesbase, seg interesserte i å være med på utviklinga av Høybukta vest.

Så når Kurt Wikan og Rune Rafaelsen sier at det er eller var ingen private interessenter til Høybukta vest, så er dette ikke korrekt. 

Vi kan bekrefte at vi fremdeles er interesserte i Høybukta vest, noe vi også gjorde i møte med Rune Rafaelsen og hans komitéledere i møte 4. juni i år.

Men dette husket vist ingen av deltakerne i kommunestyremøtet uken etter.

SVK ønsket oss ikke med i dette samarbeidet, og slik ble det. Når vi ser til Hammerfest, hvor de lykkes med offentlig-privat samarbeid, så virker dette umulig å få til for oss lokale i Sør-Varanger.

Jeg hadde aldri trodd at vi skulle komme i den situasjonen vi står i per i dag.

Figuren under viser hvordan administrasjonen i kommunen og dagens politiske flertall ønsker at utvidelsen av sentrum skal skje. Den ringen dere ser på bildet foreslås som det nye sentrum i Kirkenes. Her forsvinner cirka 75 prosent av Kimek sin tomt. Da kan vi vinke endelig farvel til mer enn 90 arbeidsplasser i Sør-Varanger.

Hva ønsker så Kimek Group, og dens eiere, som alle er bosatt og skatter til Sør-Varanger?

Vi ønsker oss forutsigbarhet for våre cirka 180 ansatte og familier, cirka 90 ansatte i Kirkenes.

Vi ønsker oss stabile rammebetingelser, slik at vi kan videreutvikle oss. 

Kimek henter i dag 120 millioner kroner i omsetning fra kunder utenfor Sør-Varanger. Og 97,3 millioner kroner brukes lokalt.

Hvis Sør-Varanger kommune og politisk ledelse fortsetter å presse Kimek på rammebetingelsene i sentrum, så er det ikke snakk om veldig mange år før dagens verft er historie.

Håper kommunens innbyggere skjønner alvoret i dette, og benytter stemmeseddelen klokt, slik at vi får et flertall bestående av andre enn Ap og Sp i neste periode.

Ønsker alle innbyggere i Sør-Varanger et godt valg.