torsdag 14. november 2019
Trafikkskilt mangler, ulykker skjer
Nå kan 16-åringer kjøre disse
Eldrerådet ble orientert om kommunens planer